Аттестация педагогов
Сайты для публикации педагогов ДО:
https://sajtpedagoga.ru
http://pedrazvitie.ru/publikacii
http://ya-odarennost.ru/publikacii-pedagogov/653-doshkolnoe-obrazovanie.html
https://dlyapedagoga.ru